Uroradioonkologia w leczeniu nowotworów układu moczowo-płciowego

Uroradioonkologia to specjalistyczna gałąź medycyny, która koncentruje się na zwalczaniu nowotworów w obrębie układu moczowo-płciowego za pomocą metody radioterapeutycznej. To obszar, w którym łączą się elementy urologii, radioterapii i onkologii, tworząc interdyscyplinarne podejście do leczenia. W ramach tej dziedziny, szczególną uwagę poświęca się wykorzystaniu promieniowania w celu eliminacji komórek rakowych w takich chorobach jak rak nerki, rak pęcherza czy rak prostaty.

Nowotwory układu moczowo-płciowego to poważny problem

Nowotwory układu moczowo-płciowego, często określane mianem urologicznych, są znaczącą grupą wśród złośliwych chorób nowotworowych. Diagnozuje się je i leczy głównie w obrębie specjalności urologicznej. Wśród mężczyzn i kobiet stanowią one około 15 procent wszystkich nowotworów złośliwych, jednak u mężczyzn odsetek ten jest wyższy – dotyka on co czwartego, co przekłada się na ponad 26 procent. Wśród dziesięciu najczęściej występujących nowotworów złośliwych u mężczyzn znajdują się również rak pęcherza moczowego oraz rak nerki.

Rak gruczołu krokowego jest drugim co do częstości występowania nowotworem po raku płuc, co przyczynia się do wysokiej liczby przypadków tych chorób zarówno w Polsce, jak i na świecie. W 2013 roku w Polsce zdiagnozowano 11 tysięcy nowych przypadków raka stercza oraz ponad 5 tysięcy nowych przypadków raka pęcherza moczowego. U kobiet najczęściej diagnozowanym nowotworem z tej grupy jest rak nerki. Ponadto, rak stercza jest trzecią najczęstszą przyczyną zgonów nowotworowych w kraju, z 27 zgonami dziennie z tego powodu.

Obserwuje się systematyczny wzrost liczby rozpoznawanych nowotworów, co wiąże się ze starzeniem się populacji oraz lepszymi metodami wykrywania. Prognozy wskazują, że do 2025 roku w Polsce może nastąpić nawet 130-procentowy wzrost zachorowań na raka stercza. Mimo to, w ostatnich dziesięcioleciach udało się ustabilizować śmiertelność z powodu tego nowotworu, co jest efektem wykrywania go we wcześniejszych stadiach oraz stosowania bardziej skutecznych metod leczenia.

Najczęściej występujące choroby układu moczowo-płciowego

Rak pęcherza moczowego zajmuje drugie miejsce wśród najczęściej diagnozowanych nowotworów układu moczowo-płciowego. Wśród mężczyzn jest to piąty najczęstszy typ nowotworu. Każdego roku u ponad pięciu tysięcy mężczyzn stwierdza się tę chorobę, a u jednej piątej z nich choroba przybiera postać naciekającą. W takich przypadkach jedyną szansą na wyleczenie jest całkowite usunięcie pęcherza. Kobiety zapadają na ten nowotwór trzykrotnie rzadziej, jednak ich przebieg choroby jest zazwyczaj bardziej niepomyślny.

Palenie tytoniu, zarówno czynne, jak i bierne, a także kontakt z substancjami karcinogennymi, takimi jak aminy aromatyczne, to główne czynniki ryzyka raka pęcherza. Najczęściej występującym symptomem jest krwiomocz, który nie powoduje bólu i może zawierać skrzepy krwi. Objaw ten często jest nietrwały i ignorowany, szczególnie przez kobiety. W przypadku wystąpienia krwiomoczu konieczne jest przeprowadzenie diagnostyki, w tym ultrasonografii przy pełnym pęcherzu, cystoskopii lub analizy osadu moczu pod kątem obecności komórek nowotworowych.

Rak nerki to trzeci najczęściej występujący nowotwór urologiczny. Często rozwija się bez wyraźnych objawów. Pojawienie się krwi w moczu zazwyczaj wskazuje na zaawansowaną fazę choroby. Z tego powodu zaleca się coroczne badanie ultrasonograficzne nerek u osób po 40. roku życia, aby wykryć nowotwory w bezobjawowej fazie, które są mniejsze i mogą być leczone bez konieczności usuwania całej nerki. Nowotwory jądra są znacznie mniej powszechne, ale jeśli nie są leczone, mogą szybko prowadzić do śmierci. Zaleca się regularną samokontrolę moszny przez chłopców i młodych mężczyzn, szczególnie tych, którzy byli leczeni z powodu niezstąpionego jądra. Ultrasonografia jąder oraz badanie fizykalne zazwyczaj pozwalają na postawienie prawidłowej diagnozy. Pojawienie się twardego, bezbolesnego guzka w jądrze lub zatwardzenia całego jądra jest alarmującym sygnałem, który wymaga natychmiastowej diagnozy i leczenia operacyjnego. W zaawansowanych przypadkach stosuje się chemioterapię.

Krwiomocz, szczególnie ten bezbolesny z skrzepami krwi, jest niepokojącym objawem, który może świadczyć o obecności nowotworów pęcherza, nerki, a także innych nowotworów górnych dróg moczowych czy cewki moczowej, rzadziej prostaty. Wczesne wykrycie nowotworów dzięki nowoczesnym metodom diagnostycznym, takim jak ultrasonografia, urografia, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny czy badania endoskopowe, umożliwia skuteczne i radykalne leczenie.

Nie lekceważmy objawów!

Wiele osób obawia się nie tyle samych nowotworów, co procesu ich wykrywania i zapobiegania. Zaniedbujemy często ważne sygnały wysyłane przez nasze ciało, boimy się, że wyniki badań mogą okazać się niepomyślne. Zamiast działać, znajdujemy wymówki, aby unikać konfrontacji z problemem zdrowotnym. To podejście jest ryzykowne, szczególnie w kontekście chorób onkologicznych, gdzie liczy się każda chwila.

Wczesne rozpoznanie nowotworu może być kluczowe dla przeżycia. Organizm daje nam ostrzeżenia w postaci różnych objawów, które nie powinny być lekceważone. Zignorowanie tych sygnałów może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia i życia.


Wspieramy zdrowie seniorów w domach opieki w Polsce!

Wspierają nas: https://vivoclinic.pl/, depilmed.com

Pozostałe

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart